Kristina Svensson(Kassör, Bokningar)
0278-82039
 

David-Reino Svensson (Regissör, Grundare, Sekreterare)
0278-82039, 073-8082030

Åsa Lindholm (Styrelseledamot, media ansvarig)
0278-657018, 070-2233582

Ove Lindholm (Ordförande)

070-2233582

Bankgironr: 5618-9293

Orgnr: 886501-0154

Webbmaster